Social Inclusion 2015

Design and Planning for Social Inclusion 2015

 

Projektpublikation:

 

Fem grupper av arkitekt-, planerar- och landskapsarkitekt- och ingenjörsstudenter från elva olika länder arbetade under kursen med olika projekt i Angereds område. Projekten ställdes ut och presenterades offentligt den 17 december 2015 på Folkets Hus vid Hammarkulletorget i Hammarkullen.
Nedan hittar du länkar till gruppernas utställnings material så som den blev presenterat i december.

Below you will find the exhibition material for the projects carried out by the five student groups in Angered, a suburban area in Gothenburg.

Invitation - Chalmers i HK 2015_banner


Group 1 – Bredfjällsgatan 2021 – A participatory design for renovation of a Million Programme area

Previously announced as:
SWE: Boendeinflytande i renoveringsprojekt på Bredfjällsgatan, Hammarkullen
ENG: Tenants influence in a renovation project in Bredfjällsgatan, Hammarkullen

by Anders Hall, Héléna Lenoir, Madeleine Fahlström, Sara Okhovat

1. Group 1 – BREDFJÄLLSGATAN 2021 – FINAL POSTER (pdf)
2. Group 1 – BREDFJALLSGATAN 2021 – A3 (for print)
 (pdf)


Group 2 – Fjällpoolen – Rannebergen

Previously announced as:
SWE: Badhusbyggnaden och torget i Rannebergen
ENG: The bathhouse building and square in Rannebergen

by Emelie Yee, Gabriel Ng, Hampus Larsson, Ida Röstlund,

1. Group 2 – FJÄLLPOOLEN – FINAL POSTER (pdf)
2. Group 2 – FJÄLLPOOLEN – A3 (for print) (pdf)


Group 3 – Our Backyard – The Roma culture association in Lövgärdet

Previously announced as:
SWE: Romska föreningens lokaler och mark i Lövgärdet
ENG: The facilities of the Roma association in Lövgärdet

by Emma Gellerbring, Jonas Lööv, Louise Karlsson, Sripriya Manohar

1. Group 3 – OUR BACKYARD – FINAL POSTER (pdf)
2. Group 3 – OUR BACKYARD – A3 (for print) (pdf)


Group 4 – Social Intensification

Previously announced as:
SWE: Studie om urban förtätning i Hammarkullen
ENG: A study about urban densification in Hammarkullen

by Caroline Sollerhed, Jakub Dvorak, Jonatan Westlin, Luisa Sarvia, Siri Ersson

1. Group 4 – SOCIAL INTENSIFICATION – FINAL POSTERS (pdf)
2. Group 4 – SOCIAL INTENSIFICATION – A3 (for print) – POSTER 1 (pdf)
2. Group 4 – SOCIAL INTENSIFICATION – A3 (for print) – POSTER 2 (pdf)
3. Group 4 – SOCIAL INTENSIFICATION – Booklet (pdf)


Group 6 – ‘Integration Station’ Investigation

Previously announced as:
SWE: Strategier för kulturell integration av flyktingar
ENG: Strategies for the culture integration of refugees

by Aleksandra Borzęcka, Huda Hakky, Petra Sandberg, Veronica Contreras Eitner

1. Group 6 – ‘INTEGRATION STATION’ INVESTIGATION – FINAL POSTERS (pdf)
2. Group 6 – ‘INTEGRATION STATION’ INVESTIGATION – A3 (for print) (pdf)
3. Group 6 – ‘INTEGRATION STATION’ INVESTIGATION – The Movement Study Book (pdf)


Lite mer info om kursen:

Design studion är på masternivå. I studion arbetar studenterna med och i Miljonprogrammsområden i Göteborg. De arbetar bl.a. med frågor kring segregation, social inkludering, deltagande metoder, mm. Denna studio tillhör Master Programmet Design for Sustainable Development. Studions huvudansvarig är Emílio Brandão.

Kursspråk: engelska
Termin: Höst 2015
Studions tid: 12 veckor (fr.o.m. vecka 40 t.o.m. vecka 51)
Antal projekt: 5

Bästa hälsningar från lärarna:
Emílio Brandão (brandao@chalmers.se)
Anna Kaczorowska
Lina Jonsdotter
Anna-Johanna Klasander


ENGLISH VERSION:

A little more info about the course:

This design studio is at a Masters level. In the studio, students work with and in Million-homes programme in Gothenburg. They work with questions about segregation, social inclusion, participatory methods, etc. This studio is part of the Master Programme Design for Sustainable Development. The studio’s coordinator and main teacher is Emílio Brandão.

Course Language: English
Term: Autumn 2015
The studio’s time: 12 weeks (fr.om week 40 to week 51)
Number of projects: 5

Best greetings from the teachers:
Emílio Brandão (brandao@chalmers.se)
Anna Kaczorowska
Lina Jonsdotter
Anna-Johanna Klasander


 

More information about this design studion in this flyer:

SocInc_flyer2015_Page_1.jpg

SocInc_flyer2015_Page_2.jpg

%d bloggare gillar detta: